Missie

Forum versterkt de relatie en kennistransfer tussen studenten en professionals in het woondomein

Forum Vereniging voor Volkshuisvesting is een vereniging die tot doel heeft de discussie over het wonen en de woningbouw te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wil de vereniging bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting.

Forum onderhoudt nauwe contacten met de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Veel studenten en docenten zijn lid van de vereniging, maar FORUM heeft ook veel leden die werkzaam zijn in de praktijk.

Wilt u lid worden of meer weten over het bestuur van de vereniging klik dan op onderstaande links.

Lid

Bestuur